Llibre de text útil per l’assignatura d’Història


Aquí teniu el llibre de text de Santillana, a partir de la Restauració.

Anuncis

Llibre de text d’Història de 2n Batx: Crònica (Ed. Teide)


Us passo els temes del llibre d’història en format PDF. No en farem servir llibre de paper, però aquests PDF ens serviran com a orientació. Els temes 1, 2 i 14 no us entren al temari. Del tema 3 no us entren els tres primers apartats. Del 13 us n’entraran 3.

Tema 3: Revolució democràtica i Restauració borbònica (1868-1898)

Tema 4: Revolució industrial (i 2 últimes planes del tema 3)

Tema 5: Transformacions socioeconòmiques del 1900 al 1930

Tema 6: La crisi de la Restauració (1899-1931)

Tema 7: La II República i la Generalitat (1931-1933)

Tema 8: La II República i la Generalitat (1934-1936)

Tema 9: La Guerra Civil

Tema 10: El primer franquisme (1939-1959)

Tema 11: El desarrollisme i la fi del franquisme (1959-1975)

Tema 12: La Transició (1975-1982)

Tema 13: Democràcia i Autonomia (1982-2004)