Preinscripció a les PAU i prova d’accés a cicles formatius


Aquí teniu les instruccions x fer les proves d’accés a CFGS (s’ha de cumplir enguany els 19 anys), i ens són útils en cas de no aprovar el 2n Batx. Atenció¡ Com q el Departament encara no ha actualitzat dades del 2015, he hagut de posar les del 2014 😦

Aquí teniu les pautes x fer la prematrícula de les PAU, q es farà telemàticax del 18 de febrer al 2 de març.

Anuncis

Més esquemes i exercicis sobre selectivitat


Aquí teniu una sèrie d’exercicis, activitats i esquemes per captar l’essencial de cara a la PAU d’història. I aquí tenim els esquemes que, tot i estar adoptats al llibre de Santillana, us seran igualment molt útils de cara a saber què no us he de perdre. Aquí en teniu uns poquets esquemes de Vicens Vives.

  I el més important, aquesta sèrie d’esquemes sobre tota la història contemporània espanyola, per mi els millors!

I aquí els temes que han sortit a les PAU i el nombre de vegades que han anat a examen.

Noves proves PAU del 2011, amb pautes i planes del llibre a estudiar! I temes 12 i 13 subratllats


Aquí  hi ha les pautes de les proves de selectivitat del 2011, juny i setembre, 12 exercicis en total, comentats, explicats i ampliats per servidor. a més us indico a quina pàgina, apartat o subapartat trobar la informació, i us en dono consells i orientacions sobre com fer la millor tria quan haguem d’elegir entre les diverses opcions, i sobretot, entre els dos temes de la pregunta 2.

I aquí les proves de selectivitat, també amb les pautes oficials del departament d’ensenyament. I recordeu que cada prova es correspon amb la pauta oficial (a aquest mateix PDF), i amb el meu, al PDF que tenim a l’anterior paràgraf.

El tema 12, la Transició, totalment subratllat aquí. I el tema 13, amb la part que ens entra, fins al 1986, aquí.

Més proves de selectivitat d’història fetes per amb un exalumne


Aquí teniu més proves de selectivitat, que vam fer un antic alumne i jo fA uns quants anys. Estan fetes com si féssim l’examen, com si fóssim uns alumnes fent la prova, per tant estan força explicades i detallades, tot anant molt més enllà del que solen dir les pautes. Hi ha algunes coses que ara no us entren (en especial, els temes anteriors al 1874), però en la seva gran majoria la informació continguda us resultarà realment molt útil.

Pautes dels exàmens de recuperació i millora


Ja sabeu que cada professor pot definir els criteris que cregui convenients de cara als exàmens de recuperació i millora que, en el cas d’història, tindran lloc dimarts 29 de maig, a les 8:15 hores a l’ula 18, amb una durada màxima prevista de 2 hores. A continuació, us en plantejo els meus:

1- Els exàmens de recuperació es fan segons els trimestres suspesos o pendents. Així, si us ha quedat el primer trimestre, us examineu del primer, o si us ha quedat el 1r i el 2n del 1r i el 2n, també és possible que us hagi quedat tot el curs, en tal cas l’examen comprèn, en principi, tota la matèria. La nota màxima que es pot obtenir en un examen de recuperació és un 5.

2- Per tal de facilitar el vostre estudi i que no hagi tanta acumulació de temes per treballar, he decidit suprimir-ne alguns. Hi haurà 3 preguntes tema, i cada una valdrà 3,33 punts.

a) Del 1r trimestre només cal estudiar els temes 4 i 5.

b) Del 2n trimestre només cal estudiar els temes 7, 8 i 9.

c) Del 3r trimestre només els temes 10 i 11.

3- Els exàmens de millora es fan de tot el curs i segueixen les pautes del exàmens de selectivitat. En la mesura del possible, miraré de fer que no entri matèria dels temes 3, 6 i 12. Aquí hi ha les pautes i les proves.

Portal ‘Posat a prova’ de les PAU d’història


Des d’aquest abril ja està operatiu el portal “Posa’t a prova”, que us ofereix una sèrie de preguntes per tal d’entrenar-vos de cara la selectivitat. Per història hi ha 84. També us són útils a aquells que no feu històra per la PAU, ja que us en donaran una altra visió dels temes estudiats. Hi podeu fer-les i després veureu el resultat, tant per cada pregunta, com globalment. No cal dir que podeu fer les proves tants cops com vulgueu.

Un avantatge important és que moltes de les preguntes tenen una estructura semblant a les que us trobareu als exàmens de les PAU. I a més així repasseu temes que ja s’havien fet fa molt de temps i d’aquesta manera els torneu a refrescar. En principi, el web restarà obert fins al setembre, per tal que la gent que es presenti a les convocatòries d’aquest any se’n pugui beneficiar.

Per últim, podeu observar, per cada matèria, la seva ponderació, de cara a valorar el pes que li doneu dintre de la vostra PAU.

Aquí teniu l’enllaç de la prova d’història.

http://www14.gencat.cat/posat/AppJava/frontoffice/?3