Examen dels temes 3 i 4


Aquí teniu el simulacre de l’examen del tema 3 i 4. Com a novetat IMPORTANT he decidit que us entrarà una sola pregunta tema, però serà de les fotocòpies del tema 3 i dels dos primers apartats del 4. De la resta del tema 4 no us entrarà cap pregunta de tipus tema.

En el 10% d’activitats, us comptaré uns esquemes que m’haureu de fer, des de la pàgina 100 fins a la 109, me’ls entregareu divendres 25 d’octubre. Per fer els esquemes, a més del llibre i les explicacions, teniu aquests referents:

De la industrialització, heu d’incloure aquest esquema i aquí teniu l’esquema de la producció tèxtil. De la política econòmica, aquest. Del transport i la siderúrgia, aquest. Del naixement del moviment obrer, aquest. Aquí el del marxisme i anarquisme. Marxisme i anarquisme a la Restauració aquí.

 

Anuncis

Proves i pautes de selectivitat (II República)


Aquí teniu les set proves de selectivitat comentades (les primeres preguntes), de les que en sortiran dues de cara al control. També teniu pautes generals sobre com comentar diversos documents, que us poden resultar molt útils. D’aquesta manera us dono el material necessari per al control.